Screeningsprogramma voor aandachts- en geheugenproblemen

FAQ

RIZIV-nummer (BE)

Elke zorgverlener verkrijgt een uniek RIZIV-identificatienummer bestaande uit 11 cijfers. Dit nummer moet op alle officiële stukken worden vermeld (voorschriften, getuigschriften, enz.).

Het RIZIV nummer wordt als volgt genoteerd: x/xxxxx/xx/yyy. Dus elf cijfers met drie scheidingstekens "/".

AGB-code (NL)

Aan de zorgverlener-, praktijk- en/of instellingsgegevens wordt een unieke code toegekend, de AGB-code. Met deze code kan de zorgaanbieder en de praktijk of de instelling worden geïdentificeerd.

Zie: www.agbcode.nl, daar kunt u de AGB code opzoeken.